przymiotnik

Czym jest przymiotnik?

Każdy z nas powinien znać części mowy. Dlatego warto wiedzieć, co to jest przymiotnik lub rzeczownik i jaką pełni rolę w zdaniu. Dzięki temu łatwiej będzie się nam mogło posługiwać językiem polskim oraz określać go prawidłowo.

Przymiotnik co to jest ?

Przymiotnik to odmienna część mowy, która odpowiada na następujące pytania:

 • jaka?
 • jakie?
 • który?
 • która? 
 • które?
 • czyje?
 • czyj?

Oznacza właściwości oraz cechy, czyli na przykład wyrazy: wesoły, smutny, ciepły, zimny, metalowy, drewniany. Przymiotnik jest określeniem rzeczownika.

Jaka jest odmiana przymiotnika?

Przymiotnik można odmienić przez liczby, jak i przypadki oraz rodzaje. Wariant poprzez liczby nazywa się to zjawisko również deklinacją. Warto jednak zapamiętać, że istnieją wyjątki przymiotników, które nie ulegają zamianie i są to:

 • mini,
 • maxi,
 • bordo,
 • khaki,
 • ecru,
 • super.
 • Pytania
 • Podpowiedź
 • Liczba pojedyncza
 • Liczba mnoga

Mianownik

 • Kto? Co?
 • … jest
 • czerwona
 • czerwone

Dopełniacz

 • Kogo? Czego?
 • nie ma..
 • czerwonej
 • czerwonych

Celownik

 • Komu? Czemu?
 • przyglądam się..
 • czerwonej
 • czerwonym

Biernik

 • Kogo? Co?
 • widzę..
 • czerwoną
 • czerwone

Narzędnik

 • Z Kim? Z Czym?
 • idę z…
 • czerwoną
 • czerwonymi

Miejscownik

 • O Kim? O Czym?
 • myślę o..
 • czerwonej
 • czerwonych

Wołacz

 • O!
 • wołam cię ..
 • czerwona
 • czerwone

Powyższa tabelka przedstawia deklinację, czyli odmianę przymiotnika przez przypadki i liczby.

Jakie są rodzaje przymiotnika?

Przymiotnik posiada trzy rodzaje w liczbie pojedynczej – męski, żeński i nijaki oraz dwa w liczbie mnogiej – męskoosobowy i niemęskoosobowy podobnie jak rzeczownik.

 • Liczba pojedyncza
 • Liczba mnoga

Rodzaj męskiTEN: niski, wysoki, wesoły, smutny

Rodzaj męski – CI: weseli, smutni, niscy, wysocy

Rodzaj żeński – TA: smutna, wesoła, sprytna, niska, wysoka

Rodzaj niemęski – TE: wesołe, sprytne, niskie, smutne

Oraz nijaki – TO: wesołe, niskie, sprytne

Powyższa tabelka oznacza rodzaje przymiotnika.

Czym jest stopniowanie przymiotnika?

Praktycznie każdy przymiotnik ulega racjonowaniu oprócz takich, które oznaczają cechę niezmienną, czyli na przykład: metalowy, drewniany, stalowy. Stopniowanie przymiotnika polega na tym, by ukazać natężenie danej cechy. Wyróżnia się trzy stopnie hierarchiczności – równy, wyższy i najwyższy, oraz są też trzy kategorie dozowanie: proste, nieregularne oraz opisowe.

Stopień równy

Stopień wyższy

Stopień najwyższy

Stopniowanie proste

 • zwykły
 • ładny
 • zwyklejszy
 • ładniejszy
 • najzwyklejszy
 • najładniejszy

Stopniowanie nieregularne

 • zły
 • mały
 • gorszy
 • mniejszy
 • najgorszy
 • najmniejszy

Stopniowanie opisowe

 • gorzki
 • zniszczony
 • bardziej gorzki
 • bardziej zniszczony
 • najbardziej gorzki
 • najbardziej zniszczony

Powyższa tabelka przedstawia, jak prawidłowo hierarchizować przymiotnik.

NIE z przymiotnikami – jak pisać poprawnie?

 • W stopniu wyższym i najwyższym pisze się nie z przymiotnikami osobno na przykład: nie miłej, nie lepiej.
 • Nie z przymiotnikami w stopniu równym należy pisać razem na przykład: niedobry, niechętny, niemiły. Więcej na ten temat przeczytasz w naszych wątpliwościach językowych.

Poprawne pisanie przymiotników jest bardzo ważne, gdyż dzięki temu cale zdanie będzie miało sens. Może się zdarzyć tak, że gdy źle wpiszemy przymiotnik, to reszta zdanie będzie miała całkowicie inne znaczenie, niżbyśmy chcieli, żeby taka wypowiedź brzmiała. Gramatyka przymiotnika jest istotna z każdego punktu widzenia. Poznaj resztę części mowy w języku polskim.