spójnik

Spójnik – nieodmienna część mowy

Spójnik to jedna z dziesięciu istniejących w języku polskim form. Spójniki dzielimy na dwie grupy – spójniki odmienne i nieodmienne. Do każdej z tych kategorii wlicza się po pięć z nich. Jeżeli chodzi o definicję, spójnik jest to osobna, nieodmienna i niesamodzielna część języka mowy. Jej główną rolą jest łączenie słów, zdań pojedynczych, równoważników lub wyrażeń w jedną, spójną wypowiedź rozbudowaną. Wygląda to następująco np: W zimę lepimy bałwana i rzucamy się śnieżkami. / Ania albo Basia dostanie nagrodę za gimnastykę języka. / Byłam w restauracji, więc nie jestem głodna. / Kot oraz pies to udomowione zwierzęta. / Zrób śniadanie, a ja przygotuję obiad i przecinek. / Jabłka, gruszki i banany oraz śliwki mogą występować w sklepie. / Pada deszcz i wieje wiatr, dlatego nie mam ochoty wychodzić na dwór. Już wiesz czym jest spójnik oraz jak wygląda podział spójników.

Grupy spójników

Spójniki dzielą się także na dwie grupy, wyróżniamy zatem:

– współrzędne spójniki, które spajają ze sobą części zdania współrzędnie spójnego. Dzielą się na kilka kategorii:

  • łączne – i, a, oraz, tudzież
  • rozłączne – lub, bądź, czy, albo
  • wykluczające – ani, ni
  • przeciwstawne – ale, lecz, jednak, natomiast, pomimo
  • wyjaśniające – ponieważ, mianowicie, czyli
  • wynikowe – zatem, toteż, dlatego, więc

–  podrzędne spójniki służące do wprowadzania zdania podrzędnie złożonego, są to – ponieważ, że, bowiem, jeżeli, aby.

Poznaj inne części mowy.