wykrzyknik

Co to jest wykrzyknik? Do czego służy?

Wykrzyknik jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Samodzielnie nie pełni w zdaniu żadnej funkcji.

Do czego służą wykrzykniki?

  • przede wszystkim wyrażają emocje, np. Ach! jak wspaniale!; Oj, boli. Aha! wszystko jasne. Hura! Wygraliśmy! A, no tak. A niech to!
  • służą do przywoływania, wyrażania rozkazów, głównie zwierzętom: Prr!; kici, kici; wiśta, wio! Sio! Koniec i kropka!
  • służą do zwracania uwagi: Halo!, Hej! Ejże! Ej! Hola!
  • naśladują dźwięki: stuk- puk; trach!; bęc!, bum!, bach!, hau! miau!, łup- łup, cha cha, kap-kap. Wynika stąd, że onomatopeje, czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze, z punktu widzenia gramatyki są właśnie wykrzyknikami.
  • wulgaryzmy wyrażające bardzo silne emocje: Cholera!, O, kurczę!, Kurde flak! – one również są wykrzyknikami.

W zdaniach po wykrzyknikach stawia się najczęściej przecinek lub wykrzyknik (jako znak interpunkcyjny). Język polski jest wyjątkowo bogaty, jeśli chodzi o wykrzykniki. Są nimi również słowa: klops, basta, biada, jejku, o Jezu!, o mamo!, o rety, uff, ech, ba!

Zapożyczenie wykrzykników.

Użytkownicy języka często wykorzystują w tej funkcji również zapożyczenia, głównie anglicyzmy (słynne wow!, cheers! bye, bye-bye, ciao) lub tworzą neologizmy. Wykrzykniki są niezbędne w każdym tekście silnie nacechowanym emocjonalnie.

Zobacz też inne części mowy w języku polskim.