Jak się pisze 10-metrowy czy 10-cio metrowy?

10-metrowy

Poprawna pisownia

10-cio metrowy

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

10-metrowy

Dlaczego tak się pisze?

Wyraz 10-metrowy to jest przymiotnik złożony. Składa się z dwóch tematów słowotwórczych. Słowo dziesięć oraz słowo metr. Wraz z prefiksem -o- i sufiksem te dwa tworzą kombinację słów. Możemy to napisać słowami – dziesięciometrowy. Albo możemy zapisać to w liczbach i słownie 10-metrowy. W następnej formie liczba zastępuje 1 temat słowem dziesięć z interfiksem -o-.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Jestem w posiadaniu 10-metrowego kabla telefonicznego.
  • Sprzedam 10-metrowy kij podtrzymujący sznur do prania.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.