Jak się pisze abnegat czy abnegad?

abnegat

Poprawna pisownia

apnegad

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

abnegat

Dlaczego tak się pisze?

Abnegat pochodzi z łaciny (łac. abnegatio – zaprzeczenie). Oznacza to, że język polski zapożyczył znaczenie i pisownię łacińską, więc takie konstrukcje zawsze będą pisane zgodnie z oryginałem. Bład słowa abnegad wynika z wypowiedzi, w której odbyła się symulacja wsteczna (To uproszczenie wynika z budowy narządów mowy.).

Przykłady poprawnej pisowni

  • Po śmierci żony zaczął pić i zrobił się naprawdę abnegatem.

  • Kowalski prowadził zaprzeczone życie, z dala od ludzi i wielkiego miasta czyli był abnegatem.

  • Udało mi się napisać esej o Panu Tadeuszu, mając pojęcie abnegata.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.