Jak się pisze adekwatny czy adekfatny?

adekwatny

Poprawna pisownia

adekfatny

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

adekwatny

Dlaczego tak się pisze?

Poprawną pisownię wyjaśnia etymologia. Słowo to pochodzi od łacińskiego adaequatus.(zrównany). W języku polskim słowa z kombinacją qu są zawsze pisane jako kw, stąd dobry zapis to adekwatny. Forma błędna wynika z wymowy, w której występują uproszczenia artykulacyjne.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Kara była adekwatna do popełnionej zbrodni.
  • Jego poziom wiedzy był na poziomie niezbędnym i adekwatnym do uzyskania danej oceny.
  • Cena musi być adekwatna do jakości i ilości usług inaczej odpuszczę.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.