Jak się pisze adiunkt czy adiónkt?

adiunkt

Poprawna pisownia

adiónkt

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

adiunkt

Dlaczego tak się pisze?

Adiunktem jest osoba, która zajmuje stanowisko naukowe w uczelni lub instytucji badawczej oraz posiada stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. Słowo to pochodzi z łaciny. – adiunctus, a w języku niemieckim jest formularz Adjunkt. Dlatego w języku polskim pisownia jest z „u”.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Tomasz był adiunktem, a teraz jest na emeryturze.
  • Mam w planach zostać adiunktem, jeżeli zdam z wyróżnieniem.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.