Jak się pisze anarchizm czy anarhizm?

anarchizm

Poprawna pisownia

anarhizm, anarchism

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

anarchizm

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Anarchizm jest filozofią polityczną, która opowiada się za całkowitą wolnością i samorządnością.
  • Anarchizm jest filozofią, która wyklucza wszelkie formy władzy i hierarchii.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.