Jak się pisze aniżeli czy a niżeli?

aniżeli

Poprawna pisownia

a niżeli

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

aniżeli

Dlaczego tak się pisze?

Zgodnie z regułą Słownika Polskiego, “aniżeli” jest to spójnik dołączający zdanie lub jego składniki, które przekazują bazę porównania. Przyimek, który łączy podstawę porównania z wyrażeniem, które zwykle komunikuje wyższy punkt wyróżnienia cechy.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Na szczęście dzisiejsze opady były słabsze aniżeli miały być według prognozy pogody.
  • Jest dużo mądrzejszy aniżeli myśli.
  • Aneta była głośniejsza aniżeli chór w kościele.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.