Jak się pisze anuż czy a nuż?

a nuż

Poprawna pisownia

anuż

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

a nuż

Dlaczego tak się pisze?

A jeśli jest to archaiczny okrzyk, który informuje, że coś wydarzy się nagle lub nieoczekiwanie. Niespójną pisownię można wytłumaczyć strukturą tego wyrażenia, na którą składa się a, czyli cząstka łącząca i wzmacniająca wypowiedź, oraz nuż, czyli wyraz ekspresyjny.

Przykłady poprawnej pisowni

  • A nuż czy widelec przypadki chodzą po ludziach.
  • Zaryzykowałem w konkursie a nuż się uda.

 

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.