Jak się pisze bohaterzy czy bohaterowie?

obie formy są poprawne lecz zależy od użytego kontekstu

Poprawna pisownia

obie formy są poprawne lecz zależy od użytego kontekstu

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

obie formy są poprawne lecz zależy od użytego kontekstu

Dlaczego tak się pisze?

Bohaterowie oraz bohaterzy są formami mianownika liczby mnogiej słowa „bohater”.

W mianowniku liczby mnogiej męskiej deklinacji istnieją cztery zakończenia: -i, -y, -e i -owie. Z biegiem czasu zmieniał się jego zakres i zasady korzystania z poszczególnych zakończeń. Obecnie formy z końcówką -y są używane znacznie częściej, natomiast słowa z końcówką -owie wychodzą z użytku, o czym świadczy fakt, że prawie zniknęły jako nazwy specjalności medycznych. Wymawia się np. laryngolodzy, reumatolodzy. W slowniku widnieją obie formy jako poprawne.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Bohaterzy to naprawdę odważni ludzie.
  • Strażacy to prawdziwi bohaterowie, ognia się nie boją.
  • Bohaterzy mojego dzieciństwa to Songo i Vegeta.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.