Jak się pisze burżuazja czy burrzuazja?

burżuazja

Poprawna pisownia

burrzuazja

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

burżuazja

Dlaczego tak się pisze?

Burżuazja wywodzi się z burżuazji francuskiej, czyli burżuazji. Oznacza to, że zapis jest historycznie uwarunkowany. Galizmy, które pojawiły się w języku polskim, najczęściej przybierają formę uproszczonej wymowy, więc francuskie g zapisuje się jako ż.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Czerwona burżuazja to określenie rządzącej i uprzywilejowanej grupy komunistów.
  • Burżuazja najbardziej została dotknięta skutkami Wielkiego Kryzysu.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.