Jak się pisze Celcjusza czy Celsjusza?

Celsjusza

Poprawna pisownia

Celcjusza

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

Celsjusza

Dlaczego tak się pisze?

Nieprawidłowa wymowa (i notacja) Celcjusz lub Celzjusz wywodzi się z artykułowania obu sąsiadujących ze sobą dźwięków trudnych – l i s. Dlatego łatwiej jest wymówić l bardziej niż literę s. Mowa l i s odbywa się za pomocą zębów, podczas gdy tylko to drugie uzyskuje się za pomocą języka. Bliskość narządów mowy determinuje sposób artykulacji tych dźwięków.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Najpopularniejszymi skalami temperatury są stopnie Celsjusza, Kelvina i Fahrenheita.
  • Dziś w górach ma być 25° Celsjusza.
  • Ciekawostką jest to, że według Celsjusza temperatura wrzenia wody wynosiła 0°.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.