Jak się pisze celi czy celów?

Użycie każdej formy zależy od wielu różnych czynników, przy czym obie formy są poprawne w różnych kontekstach.

Poprawna pisownia

Użycie każdej formy zależy od wielu różnych czynników, przy czym obie formy są poprawne w różnych kontekstach.

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

Użycie każdej formy zależy od wielu różnych czynników, przy czym obie formy są poprawne w różnych kontekstach.

Dlaczego tak się pisze?

Forma „celów” jest dopełniaczem liczby mnogiej rodzaju męskiego „cel” (oczekiwany rezultat działania, co to będzie).

Forma „celi” to dopełniacz, celownik i miejscownik liczby pojedynczej oraz dopełniacz liczby mnogiej rzeczownika żeńskiego „cela” (klasztor lub komora więzienna).

Przykłady poprawnej pisowni

  • Wład musiał odsiedzieć 10 lat więzienia w mrocznej celi.
  • Musimy wykonać punkt po punkcie z wyżej wymienionych celów do osiągnięcia.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.