Jak się pisze chart czy hart?

Pisownia tego słowa może zależeć od kontekstu, w jakim jest używane.

Poprawna pisownia

Pisownia tego słowa może zależeć od kontekstu, w jakim jest używane.

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

Pisownia tego słowa może zależeć od kontekstu, w jakim jest używane.

Dlaczego tak się pisze?

Należy zauważyć, że nie ma reguły tłumaczenia pisowni.

Przykłady poprawnej pisowni

1. „Chart” jest to pies myśliwski. Nie ma zasady tłumaczenia pisowni. Np.: Mój dziadek zawsze zabiera swoje charty na polowanie.

2. „Hart” jest to wytrzymałość umysłu i ciała. Nie ma zasad tłumaczenia pisowni. Np.: Moglibyśmy uczyć się z twojego hartu ducha.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.