Jak się pisze chłopcy czy chłopacy?

Niektórzy uważają, że obie formy pisania są poprawne.

Poprawna pisownia

Niektórzy uważają, że obie formy pisania są poprawne.

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

Niektórzy uważają, że obie formy pisania są poprawne.

Dlaczego tak się pisze?

Liczba mnoga rzeczownika chłopiec to albo chłopcy, albo chłopacy, chociaż ten pierwszy jest używany znacznie częściej. Wiele osób uważa termin chłopacy za niepoprawny, ale można go znaleźć w słownikach z takim zapisem. Stosowanie poszczególnych wariantów często zależy od kontekstu.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Chłopcy opuścili pierwszą lekcję i zostali upomnieni przez nauczyciela.
  • Niesforni chłopacy ścigali Antka po całym majątku.
  • No dalej chłopcy, już prawie 8 godzina.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.