Jak się pisze chodź czy choć?

Obie formy są poprawne, a kontekst, w jakim są używane, określa, która z nich jest odpowiednia.

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne, a kontekst, w jakim są używane, określa, która z nich jest odpowiednia.

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

Obie formy są poprawne, a kontekst, w jakim są używane, określa, która z nich jest odpowiednia.

Dlaczego tak się pisze?

„Chodź” to imperatyw w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownika „chodzić”.

Z drugiej jednak strony choć jest spójnikiem, częściej używanym w dłuższej formie „chociaż”.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Chodź tu szybko, bo musisz to zobaczyć!
  • Dobry z Ciebie chłopak, choć czasami jesteś irytujący.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.