Jak się pisze chomąto czy homąto?

chomąto

Poprawna pisownia

homąto

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

chomąto

Dlaczego tak się pisze?

Zzapis słowa chomąto przez ch powiązana jest z pochodzeniem frazy. W starej polskiej mowie pojawia się słowo chom co oznacza „gniot”, które możliwe iż pochodzi od niemieckiego (niem. hemmen – hamować) albo rosyjskiego języka (ros. хомоуть – jarzmo, kołnierzyk konia). Zasada pisowni mówi, że obcojęzyczne słowa zapisujemy poprzez ch.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Chomąto wykonuje się w formie skórzanej.
  • Chomąto do konia pasuje jak ulał.
  • Chińska ludność wymyśliła i skonstruowała chomąto.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.