Jak się pisze chrząstka czy chrzonstka?

chrząstka

Poprawna pisownia

chrzonstka

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

chrząstka

Dlaczego tak się pisze?

Zgodnie z zasadą ortografii polskiej samogłoska nosowa ą zapisywana jest również. przed szczelinownikami: S, Ś, Z, Ż, Ź, SZ, CH, W, F. W słowie „chrząstka” po samogłosce ą występuje spółgłoska s, stąd poprawne sformułowanie to: „chrząstka”.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Chrząstka stawowa to cienka warstwa tkanki łącznej w stawach, która umożliwia ruch.
  • Lekarz zdiagnozował u pacjenta zapalenie chrząstki stawów.
  • U biegaczy chrząstka stawowa w kolanie jest szczególnie narażona na urazy, ponieważ jest stale poddawana działaniu dużych sił uderzenia.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.