Jak się pisze chrzesna czy chrzestna?

chrzestna

Poprawna pisownia

chrzesna

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

chrzestna

Dlaczego tak się pisze?

To słowo pochodzi od rzeczownika chrzest. Zgodnie z zasadami ortografii polskiej rzeczownik ten należy zapisać: CHRZESTNA. Pominięcie t jest błędem. Błędna pisownia jest prawdopodobnie powszechna z powodu nieostrożnej wymowy, w której głos nie jest słyszalny.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Moja matka chrzestna jest taką bajkową matką chrzestną.
  • Jest tam zawsze, kiedy jej potrzebuje. Matka chrzestna i ojcowie chrzestni często zajmują poczesne miejsce przy stole.
  • Chociaż matka chrzestna Agnieszki zmarła, zanim dziewczynka dobrze ją poznała, nadal darzyła ją wielką miłością.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.