Jak się pisze chucherko czy hucherko?

chucherko

Poprawna pisownia

hucherko

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

chucherko

Dlaczego tak się pisze?

Słowo „chuchro” pochodzi od słowa „chuchać”, wyrazistego rzeczownika, który oznaczał coś nadętego lub lekkiego. Dlatego jego przenośne znaczenie to skromna, słaba osoba.

Z kolei słowo „chuchać” to czasownik, który w prasłowiańskim zapisie chuchati pochodzenia onomatopei.

Dlatego zapis słowa „chucherko” jest dobrym zapisem uwzględniającym wpis z historyczną zasadą

Przykłady poprawnej pisowni

  • Bezdomny kociak był tak chory, że ledwo mógł stanąć na nogach takie z niego chucherko.
  • Takie ze mnie małe chucherko, że mam problem z chodzeniem pod górę.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.