Jak się pisze cokół czy cokuł?

cokół

Poprawna pisownia

cokuł

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

cokół

Dlaczego tak się pisze?

Cokół jest podstawą, na której stoi rzeźba. Reguła pisowni mówi, że „ó” jest zapisywane, gdy jest zastępowane przez „o”, „e” lub „a”. W naszym słowie „ó” zastępuje się „o”, jak pokazuje para słów: „cokole” – „cokole” (dopełniacz rzeczownika )

Przykłady poprawnej pisowni

  • Ten cokół jest zrobiony z szlachetnego marmuru.
  • Zanim powstała rzeźba, cokół został najpierw odlany.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.