Jak się pisze conajmniej czy co najmniej?

co najmniej

Poprawna pisownia

conajmniej

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

co najmniej

Dlaczego tak się pisze?

„Co najmniej” należy pisać osobno, oddzielając cząstkę wzmacniającą „co” od przysłówka „najmniej”. Jest to podyktowane zasadą, że poszczególne człony frazy zaimkowej, czyli kombinacji zaimka i innej części mowy następującej po nim, pisze się oddzielnie.

Wyjątkiem od tej reguły są przyrosty „coraz” oraz skład: cogodzinny, coroczny itp.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Co najmniej trzech ludzi ucierpiało w wyniku przypadkowego pożaru w Kalince, gminie położonej w powiecie olkuskim.
  • Chciałbym mieć zarobek co najmniej tyle, ile wynosi średnia krajowa.
  • Jeden utracony przyjaciel to co najmniej sto kolejnych wrogów.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.