Jak się pisze doczekać czy do czekać?

doczekać

Poprawna pisownia

do czekać

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

doczekać

Dlaczego tak się pisze?

Słowo „doczekać” jest doskonałą formą słowa „czekać”. Poprawna pisownia łączona wynika ze struktury słowotwórczej słowa, w której do podstawowego słowa dodano przedrostek do- i stworzono nowe słowo „doczekać”.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Była tak niecierpliwa, aby wrócić do domu, że nie mogła się doczekać, kiedy zacznie chodzić.
  • Po wielu latach badań i rozwoju udało mu się wreszcie doczekać na satysfakcjonujący wynik.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.