Jak się pisze dopóki czy do póki?

dopóki

Poprawna pisownia

do póki

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

dopóki

Dlaczego tak się pisze?

„Dopóki” to jedno z wyrażeń przyimkowych, które we współczesnej polszczyźnie stały się przysłówkami. Takie konstrukcje, niezależnie od uwarunkowań historycznych, pisane są zawsze razem.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Przysięgali sobie miłość i lojalność, dopóki śmierć ich nie rozłączy, ponieważ bez ich związku oboje wiedzieli, że będą niekompletni.
  • Odmawiam opuszczenia tego miejsca, dopóki nie powiesz mi, na czym polega wielka tajemnica.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.