Jak się pisze dowieść czy dowieźć?

Obie formy są poprawne i każda z nich może być używana w różnych kontekstach.

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne i każda z nich może być używana w różnych kontekstach.

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

Obie formy są poprawne i każda z nich może być używana w różnych kontekstach.

Dlaczego tak się pisze?

Słowo „dowieść” można odnieść do różnych sytuacji, w których dana osoba musi coś udowodnić. Na przykład możesz powiedzieć, że ktoś udowodnił swoją rację, przedstawiając przekonujący argument i dostarczając dowody.

Czasownikiem często używanym w kontekście zabierania kogoś lub czegoś do wyznaczonego miejsca jest „dowieźć”.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Będę gotowy, by dowieść swojej prawdy przed sądem.
  • Andrzeju trzeba dowieźć błotnik czołgu do jednostki wojskowej.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.