Jak się pisze dróżka czy drószka?

dróżka

Poprawna pisownia

drószka

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

dróżka

Dlaczego tak się pisze?

Podczas pisowni tego słowa należy pamiętać o dwóch zasadach.

  1. Piszemy „ó”, gdy zastępujemy je „o”, „a” lub „e”. W naszym słowie „ó” jest zastąpione przez „o”, jak pokazano w przykładzie „dróżka” – „droga”.

  2. Piszemy „ż”, gdy zastępujemy je „dz”, „h”, „g”, „s”, „z”, „ź”. W naszym słowie „ż” zastępujemy „g”, jak pokazano w przykładzie.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Podążaj polną dróżką do małego strumienia
  • Którą dróżką powinienem podążać, aby dostać się do leśniczówki?

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.