Jak się pisze druch czy druh?

druh

Poprawna pisownia

druch

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

druh

Dlaczego tak się pisze?

Słowo druh pochodzi od prasłowiańskiego słowa drug, które oznacza brata lub przyjaciela. Pierwotne znaczenie tego słowa było takie samo, jak w dzisiejszej polszczyźnie. W miarę rozwoju języka forma druch powstała pod wpływem polskim. We współczesnym języku ukraińskim i innych językach wschodnich h oznacza twardy dźwięk i jest oznaczone apostrofem. Zgodnie z obowiązującymi zasadami pisowni jest to słowo wyjątkowe, więc pamiętaj o jego pisowni.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Stary druh opowiedział historię polskiego harcerstwa z grupą młodzieży i wolontariuszy. Opowiadał o tym, jak rosła w Polsce w XX wieku, o różnych odznakach harcerskich i o tym, jak ważne jest uczenie dzieci życzliwości i bezinteresowności.
  • Druh Anatol z dumą pokazał swoją odznakę Przyjaciel Natury

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.