Jak się pisze dwu kropek czy dwukropek?

dwukropek

Poprawna pisownia

dwu kropek

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

dwukropek

Dlaczego tak się pisze?

Dwukropek to symbol składający się z dwóch kropek umieszczonych jedna na drugiej. Jego głównym celem jest wprowadzenie w tekście odrębnej części, na przykład: wyliczenie, cytat, wypunktowanie.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Czy powinienem wstawić dwukropek przed zacytowaniem słów prezydenta?
  • Czasami dwukropek pokrywa się z kropką w zdaniu.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.