Jak się pisze dysydent czy desydent?

dysydent

Poprawna pisownia

desydent

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

dysydent

Dlaczego tak się pisze?

Prawidłową formą słowa dysydent jest zapis z użyciem y, który pochodzi z etymologii słowa wywodzącej się zarówno z francuskich, jak i niemieckich korzeni o podobnym znaczeniu. Język polski przybrał jednak formę fonetyczną dysydenta, eliminując „i” z pierwotnej pisowni. Analogia do polskiego słowa „decydent” może wynikać z błędnej analizy tego słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Dysydent jednej z partii politycznych musiał wydać publiczne oświadczenie, w którym przeprosił za swoje wystąpienie po tym, jak powiedział kilka rzeczy o postaci politycznej.
  • Azyl polityczny otrzymał dysydent z sąsiedniego kraju, który szukał schronienia przed rządem swojego kraju.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.