Jak się pisze écru czy ekri?

écru

Poprawna pisownia

ekri

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

écru

Dlaczego tak się pisze?

Nie ma polskiego odpowiednika tego słowa, dlatego należy je zapisać w oryginalnym zapisie. Przemawia za tym również fakt, że obca litera wspiera obcą wymowę wyrazu i niepolski akcent na ostatniej sylabie.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Na swój ślub wybrała subtelną suknię w kolorze écru.
  • Écru – to najlepszy kolor mojego dzieciństwa.
  • Do końca nie wiedziała, czy woli biel czy kość słoniową écru.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.