Jak się pisze eh czy ech?

Obie formy są absolutnie poprawne i mogą być używane zamiennie w tych samych sytuacjach.

Poprawna pisownia

Obie formy są absolutnie poprawne i mogą być używane zamiennie w tych samych sytuacjach.

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

Obie formy są absolutnie poprawne i mogą być używane zamiennie w tych samych sytuacjach.

Dlaczego tak się pisze?

Językoznawcy twierdzą, że ech! jest pierwotna, a forma eh została ukształtowana pod wpływem obcych języków. Ech! jest ważną częścią tych form językowych, zachowały się również w innych językach słowiańskich i europejskich.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Eh, artyści. Artystom zawsze wolno więcej
  • Książka „Ech mój Kraków” napisana przez Jana Adamczewskiego została wydana przez Wydawnictwo Literackie.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.