Jak się pisze konkluzja czy konklózja?

konkluzja

Poprawna pisownia

konklózja

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

konkluzja

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Konkluzja jest taka, że musimy się zmobilizować.
  • Wnioski i konkluzje płynące z przeprowadzonych badań.
  • Zdanie końcowe, podsumowujące całość wystąpienia to konkluzja.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.