Jak się pisze kredo czy credo?

Nawet jeśli oba wpisy są poprawne, będzie to zależało od tego, w jakim sensie na nie patrzymy.

Poprawna pisownia

Nawet jeśli oba wpisy są poprawne, będzie to zależało od tego, w jakim sensie na nie patrzymy.

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

Nawet jeśli oba wpisy są poprawne, będzie to zależało od tego, w jakim sensie na nie patrzymy.

Dlaczego tak się pisze?

„Credo” jest tym samym co księga zasad, z wyjątkiem tego, że zwykle odnosi się do „Credo” lub wyznania wiary. Zarówno oryginalna forma, jak i polska pisownia są poprawne, ale słowo „credo” jest bardziej powszechne jako słowo angielskie.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Credo jest wypowiadane w Kościele katolickim i jest wyznaniem wiary, które każdy wierzący recytuje podczas ceremonii chrztu.
  • Kredo to najważniejsze zasady, którymi można się kierować w życiu. Kredo to po łacinie „wierzę”.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.