Jak się pisze nie czynne czy nieczynne?

nieczynne

Poprawna pisownia

nie czynne

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

nieczynne

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Słowo „nieczynne” oznacza coś, co jest wyłączone lub nieaktywne. Przykładem może być zdanie: „Wyłącznik jest w stanie nieczynnym, gdy nie ma włączonego światła.”
  • Lodowiec jest nieczynnym obiektem.
  • Nieczynny komputer leżał na biurku.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.