Jak się pisze nie dowidzisz czy niedowidzisz?

niedowidzisz

Poprawna pisownia

nie dowidzisz, niedo widzisz, nie do widzisz

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

niedowidzisz

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Niedowidzisz, więc musisz uważnie słuchać tego, co mówią inni.
  • Niedowidzisz, więc musisz znaleźć inne sposoby, aby zobaczyć świat.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.