Jak się pisze nie zrozumieniem czy niezrozumieniem?

niezrozumieniem

Poprawna pisownia

nie zrozumieniem, niezrozómieniem

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

niezrozumieniem

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Jego reakcja wywołała wśród wszystkich uczestników spotkania niezrozumienie.
  • Z powodu niezrozumienia tematu, wszyscy uczniowie zdali egzamin z wynikiem niedostatecznym.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.