Jak się pisze niedowidzę czy nie dowidzę?

niedowidzę

Poprawna pisownia

nie dowidzę, niedo widzę, nie do widzę

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

niedowidzę

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Mój brat jest niedowidzący.
  • Uczę się języka migowego, aby móc porozumiewać się z osobami niedowidzącymi.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.