Jak się pisze nieidealny czy nie idealny?

nieidealny

Poprawna pisownia

nie idealny

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

nieidealny

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Niektóre z tych zachowań mogą być uznane za nieidealne.
  • Nieidealny stan pogody może utrudnić wykonywanie pracy na zewnątrz.
  • Nieidealny to ja.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.