Jak się pisze nieludzkie czy nie ludzkie?

nieludzkie

Poprawna pisownia

nie ludzkie

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

nieludzkie

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Nieludzkie traktowanie pracowników jest niedopuszczalne.
  • Nieludzkie zachowanie w stosunku do zwierząt jest naganne.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.