Jak się pisze niepotwierdzone czy nie potwierdzone?

niepotwierdzone

Poprawna pisownia

nie potwierdzone

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

niepotwierdzone

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Raport z badań został oparty na niepotwierdzonych danych.
  • Informacje te pochodzą z niepotwierdzonych źródeł.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.