Jak się pisze niewiedzy czy nie wiedzy?

niewiedzy

Poprawna pisownia

nie wiedzy, niewjedzy, nie wjedzy

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

niewiedzy

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Niewiedzy jest przyczyną wielu nieszczęść.
  • Niewiedza jest wrogiem wiedzy.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.