Jak się pisze ortograf czy ortograw?

ortograf

Poprawna pisownia

ortograw, orto graf, orto-graf

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

ortograf

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Zapamiętanie zasad ortografii jest bardzo ważne.
  • Korzystanie z słownika ortograficznego to dobra praktyka.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.