Jak się pisze scedować czy z cedować?

scedować

Poprawna pisownia

z cedować, scedowadź, zcedować

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

scedować

Dlaczego tak się pisze?

Przykłady poprawnej pisowni

  • Pracownicy muszą scedować swoje obowiązki, aby wszystko zostało wykonane.
  • Kierownik musi scedować swoje obowiązki na innego pracownika.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.