Jak się pisze sylabus czy syllabus?

zależy od kontekstu

Poprawna pisownia

zależy od kontekstu

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

zależy od kontekstu

Dlaczego tak się pisze?

Słowo zostało napisane z podwójnym „ll”, kiedy weszło do użycia, ale teraz „sylabus” jest wybierany przez jedno „l”.

Przykłady poprawnej pisowni

  • Mam listę lektur do egzaminu wymienioną w sylabusie.
  • Syllabus to zbiór wielu tematów, które są uwzględnione w wyżej wymienionym kursie.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.