Jak się pisze tęcza czy tencza?

tęcza

Poprawna pisownia

tencza

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

tęcza

Dlaczego tak się pisze?

Istnieje zasada pisowni dotycząca użycia ę, która mówi, że zapisuje się je zawsze wtedy, gdy występuje przed zwartymi spolgloskami szczelnowymi. tj. c, ć, cz, dz, dż, dż. T

Przykłady poprawnej pisowni

Mamo patrz! Tam na niebie pojawiła się tęcza!

Kocham tęczę! Gdy ją widzę od razu ją fotografuje.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.