Jak się pisze wrażenia czy wrarzenia?

wrażenia

Poprawna pisownia

wrarzenia

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

wrażenia

Dlaczego tak się pisze?

Zgodnie z polską pisownią ż piszemy, gdy wymienia się z :g, z, s, dz, h lub ź w wyrazach tego samego pochodzenia

Przykłady poprawnej pisowni

Chce mieć tyle wrażeń co ty Madziu.

Zdobyłam tyle wrażeń na wojnie, że już dosyć.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.