Jak się pisze wyrażenie czy wyrarzenie?

wyrażenie

Poprawna pisownia

wyrarzenie

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

wyrażenie

Dlaczego tak się pisze?

Zasadą jest, że „ż” jest używane w innych przypadkach, gdy forma słowa staje się „zi”. W naszym przypadku tak się dzieje.

Przykłady poprawnej pisowni

Wyrażanie się młodzieży stanowi problem.

Mam nadzieję że przestanę się na starość tak wyrażać.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.