Jak się pisze zaczął czy zaczoł?

zaczął

Poprawna pisownia

zaczoł

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

zaczął

Dlaczego tak się pisze?

Zgodnie z zasadami ortografii polskiej ą przed ł używa się w formie osobowej czasu przeszłego liczby pojedynczej rodzaju męskiego

Przykłady poprawnej pisowni

Zanim zaczął sypać poprosił o wodę.

Zanim zaczął studiować, pracował za granicą.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.