Jak się pisze zacząłem czy zaczęłem?

zacząłem

Poprawna pisownia

zaczęłem

Niepoprawna pisownia

Poprawna pisownia to:

zacząłem

Dlaczego tak się pisze?

Zgodnie z zasadami ortografii polskiej ą przed ł używa się w formie osobowej czasu przeszłego liczby pojedynczej rodzaju męskiego

Przykłady poprawnej pisowni

Zacząłem studiować kierunek który mi się marzy.

Zacząłem budować własny dom.

Sprawdź też jak się pisze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.